NEMZETKÖZI PROJEKTEK

 

DRIM

drim2017 január elsején indult el a DRIM elnevezésű, Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló nemzetközi projekt, amelyben egy nemzetközi konzorcium keres megoldást a bevándorlók gazdasági integrációja kapcsán felmerült problémákra.

AgriGo4Cities

Az AgriGo4Cities (Városi Mezőgazdaság a Városok Megváltoztatásáért: Kormányzási Modellek a Jobb Intézményi Kapacitásért és Társadalmi Befogadásért) projekt az Interreg Danube program keretében valósul meg 8 ország szervezeteinek együttműködésében 2017.01.01. és 2019.06.30. között

Rur@l SME’s

Fejlesztéspolitikák a vidéki vállalkozások és innovatív KKV-k számára.

A projekt hozzájárul a vidéki térségekben működő vállalkozások és innovatív KKV-k előremozdítását célzó regionális fejlesztéspolitika cél- és eszközrendszerének alakításához. A partnerországok közötti tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok, továbbá a helyi tapasztalatok feltérképezése alapján regionális akcióterv készül, mely konkrét cél- és eszközrendszert ad a a régiónkban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató fejlesztéspolitika számára

RI2integrate

Az RI2integrate projekt fő célja kihasználni a gazdasági-fejlődési potenciált és az EU-s kiválósági K+F infrastruktúra beruházások révén kidolgozni és megvalósítani az innovatív eszközöket adott irányelvek elsajátítása céljából (a makro-regionális beágyazottság terén) a Duna régióban.

PPI2Innovate

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2016. június 1-vel az INTERREG CE Program keretében indította el PPI2Innovate című projektjét. A projekt célja az innovációkhoz kapcsolódó közbeszerzések (Public Procurement of Innovation - PPI) lehetőségeinek kiszélesítése Közép-Európában. 

CRE:HUB

A kreatív és kulturális ipar - gondoljunk a könyvpiacra, a zenére, az előadóművészetre, a televízióra, a filmre, a rádióra, a reklámra, a vizuális művészetekre vagy akár az építészetre - Európa egyik legmeghatározóbb és legfeltörekvőbb ágazata. A szektor szereplői jelentős fejlődést mutatnak, ugyanakkor nagyok a regionális különbségek e tekintetben Európa egyes területein.