HAZAI PÁLYÁZATOK

 

A Felhívás célja a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez.

Beadási határidő: 2019.06.03.

Felhívás részletei: https://palyker.fair.gov.hu/?klink=723000275

A támogatást igénylőnek a projektterve benyújtásakor rendelkeznie kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Beadási határidő: 2018.04.25.

Felhívás részletei: https://palyker.fair.gov.hu/?klink=356200000

Mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, a K+F+I aktivitás növelése. Olyan KKV-k támogathatónak, melyek rendelkeznek minimum 2 lezárt üzleti évvel.

Beadási határidő: 2018.11.30.

Felhívás részletei: https://palyker.fair.gov.hu/?klink=360000008

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaságok. Támogatható tevékenységek: hazai és/vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzése, fenntartása, illetve szellemi vagyonértékelés és/vagy szellemi vagyon audit-jelentés készítése.

Beadási határidő: 2018.09.25.

Felhívás részletei: https://palyker.fair.gov.hu/?klink=330000000

Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Beadási határidő: 2018.02.28.

Felhívás részletei: https://palyker.fair.gov.hu/?klink=723000291

A magyar gazdaság szereplőinek a világgazdasághoz való kötődését erősíteni sok esetben csak a Magyarországon letelepedett külföldi érdekeltségű vállalatok részére folytatott beszállítói tevékenység fejlesztésével és bővítésével lehetséges. A beszállítói integrátorok által nyújtott növekedési lehetőségek kihasználtságának foka jelenleg nem elégséges. Főleg a nemzetközi piacokon a KKV-k gyakran nem képesek önállóan megjelenni, sőt, gyakran kiszorulnak onnan. Azonban, amikor sikerül nagyvállalatokkal nem versenyző kapcsolatokat kiépíteniük, akkor ez a helyzet megváltozhat. Az ilyen esetekben a beszállítói integrátor növekedési lehetőséget jelent, felvállalja a technológia beszerzését, biztosítja a technológiai transzfert, a know-how-t, finanszírozást, míg a KKV piachoz és növekedési lehetőséghez jut. Ezeknek a beszállítói értékláncoknak a megfelelő kialakítása Magyarországon elmarad a kívánatostól. A nemzetközi piacokon történő megjelenéshez szükséges célzottan a nagyvállalat-KKV együttmű.

Beadási határidő: 2018.10.04.

Felhívás részletei: https://palyker.fair.gov.hu/?klink=723000126