Az AgriGo4Cities nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektünk keretében négy napos találkozóra került sor 2017. november 21-től 24-ig.

A majd egy hetes találkozó számos szakmai programelemet tartalmazott. Az első két napon tréningen vettek részt a partnerek; és az azok által delegált döntéshozók, hátrányos helyzetű csoportok képviselői és egyéb, a projektben érdekelt szereplők.  A tréning során nemzetközi szakértők tartottak előadásokat a városi mezőgazdasághoz/kertészkedéshez kapcsolódó jó gyakorlatokról. Ez az elméleti háttér és nemzetközi megközelítés adta meg annak a lehetőségét, hogy a nemzeti csoportok kidolgozták azokat a saját akcióterveket, amelyek majd a helyi pilot programok megvalósításához nyújtanak segítséget.  A tréningen lehetőség nyílt a közös párbeszédre, így az eredményeket, felmerült kérdéseket megvitathatták a résztvevők egymással is.

A harmadik napon a Study Visit keretében három különböző kert látogatására került sor. A helyszíneken a partnerek és nemzeti szakértő csoportjaik számos olyan jó példát láthattak és gondolatot hallhattak, amelyek szintén majdani helyi kezdeményezéseik során alkalmazhatóak lehetnek. A study visit végén egy közös értékelő workshop keretében lehetőség nyílt a látott és elhangzott jó példák megvitatására, átbeszélésére.

A programsorozatot negyedik nap, a partner szintű projektmegbeszélés zárta, amelynek fő témáját a Pilot program, mint a projekt jövőbeli legfőbb feladata, adta; továbbá áttekintésre került a projekt haladása és jelenlegi státusza is.

A KDRIÜ, mint konzorcium tag vesz részt a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben. Jelen eseményen a nemzeti csoportot, szervezetünk is biztosította. A csoport tagjait az említett szervezetek képviselői alkották, illetve velünk tartott Bende Csaba PhD hallató a szegedi egyetemről, aki a közösségi kertek kutatásával foglalkozik. Csaba a közösségi kertek magyarországi jellemzőiről és egy szegedi gyakorlatról beszélt a kb. 70 főből álló hallgatóságnak.

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

 

 
 
cosme_logo.pngcrehub_logo.pngerasmus-logo.pngint duna_logo.pngint_central_logo.pnginterreg_europe_logo.pngnkfih_logo.pngppi_logo.pngcosme_logo.pngcrehub_logo.pngerasmus-logo.pngint duna_logo.pngint_central_logo.pnginterreg_europe_logo.pngnkfih_logo.pngppi_logo.png