International Migrants Day on the December 18

Marking International Migrants Day today, on the December 18, DRIM project consortium  lead by Slovenian Migration Institute would like to draw your attention to a DRIM project website, where personal stories of individuals from our main target groups (migrants, public authorites, NGO-workers) discussing the need for an improved access to information are being collected.

What is project DRIM? Project, whose acronym stands for Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants, aims to improve information infrastructure for supporting public institutions in the Danube region to provide accessible information for newly arrived as well as resident migrants.

Consortium of 10 project partners from Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Serbia Slovakia and Slovenia has been supported by EU' s Danube Transnational Programme to enhance capacities of public institutions for enabling migrants' economic integration. While most of Danube region's countries face considerable challenges in incorporating migrants into labour markets and other facets of society, the first step should be raising capacities of institutions to provide relevant and up to date information regarding various aspects of employment and work to newly arrived migrants as well as resident ones in order for them to avoid losing their way in a bureaucratic maze or even passivity. DRIM responds to the need of public institutions to provide relevant information and services for migrants in an accessible way by creating multilingual transnational DANUBE COMPASS info tool covering 8 countries with comprehensive overview of services in procedures regarding employment, entrepreneurship, education, learning local language and other apsects of every day life in a new environement. You can learn on challenges and needs migrants as well as public institutions' representatives involved with integration measures face in their everyday life at the newly created topic »Real people, real stories« at DRIM webpage: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim/section/real-people-real-stories.

If you would like to share your story with us or know somebody, whose story could feature in the section »Real people, real stories« let us know! The DRIM project partners will also appreciate if you share the information on our project and in this way support migrants' successful integration.

 

More on DRIM project: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium

A legnagyobb magyarországi kutatási infrastruktúra, a szegedi ELI szuperlézer központ jövőjéről tárgyalt Brüsszelben Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.

A 80 milliárd forintból megvalósult hazai létesítmény a Csehországban és Romániában hasonló nagyságú forrásból megépült lézerkutatási központokkal együtt várhatóan 2019-től működik majd teljes kapacitással, a három ELI-intézmény kormányzati képviselői és az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa már most megállapodtak, hogy a berendezések egy Európai Kutatási Konzorcium részeként hogyan teszik majd lehetővé a világszínvonalú kutatásokat.

„Magyarország egyedülálló lézerkutatási infrastruktúrát helyezett üzembe idén a cseh és a román partnerintézménnyel való konzorciális együttműködés pedig tovább növeli a kihasználás perspektíváit, valamint biztosítja a fenntartás közös, uniós finanszírozásának lehetőségét.” – hangsúlyozta Pálinkás József az ELI-t érintő, december 1-i brüsszeli tárgyalás eredményeit ismertetve. Hozzátette: a prágai és bukaresti létesítményekkel kiegészülve olyan kutatási infrastruktúra jön létre, amely világelső a maga nemében, és a szakterület legkiválóbb kutatóit vonzhatja a régióba.

Az NKFI Hivatal elnöke hozzátette: a brüsszeli tárgyalás után a Versenyképességi Tanács ülésén Carlos Moedas hangsúlyozta, hogy az ELI létrehozását támogató, annak kialakításában szerepet vállaló tagállamokat az Európai Bizottság a fenntartás finanszírozásában való részvételre is ösztönzi. Az uniós biztos példaértékűnek nevezte az ELI infrastruktúrák megépítését és a konzorcium létrehozását a hasonló uniós fejlesztéseken dolgozók számára. Mint mondta, a projekt kiváló példa az unió kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti szinergiák megteremtésére.

Az NKFI Hivatal elnöke elmondta: ha az ELI megszerzi az ERIC (European Research Infrastructure Consortium) minősítést, az a külső felhasználók bekapcsolódását is megkönnyíti a rendkívül költséges infrastruktúra hosszú távú fenntartásába. A minősítést összetett szempontrendszer alapján nyerheti el egy-egy kiemelt uniós kutatási infrastruktúra: ennek része, hogy az új létesítménynek jelentős hozzáadott értéket kell adnia az uniós kutatói közösség számára, előre egyeztetett szabályok szerint hozzáférést biztosítva a kutatóknak. Amellett, hogy konzorciumi formában hatékonyabban összehangolhatók a kutatói közösségnek nyújtott szolgáltatások, az is lehetővé válik, hogy a fenntartási költségek jelentős részét a kutatási kapacitásokból részesedni kívánó, emiatt a konzorciumhoz társuló szervezetek tagdíjaiból fedezzék. Emellett az ERIC státusszal rendelkező kutatási infrastruktúrák fenntartását az Európai Unió is támogatja, így az ELI intézményekbe beruházó cseh, magyar és román kormánynak a költségek kisebb részét kell majd fedeznie.

Az ERIC minősítés megszerzése érdekében a magyar, a román és a cseh partner vállalta, hogy 2018. március 31-ig kialakítják az együttműködés egységes finanszírozási modelljét, és 2018 nyaráig benyújtják pályázatukat az ERIC minősítésre. Emellett arról is megállapodtak, hogy a konzorcium vezetésében háromévente váltják egymást, a konzorcium székhelye pedig a konzorciumvezetéssel együtt rotálódik.

Az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorciummá (European Research Infrastructure Consortium, ERIC) minősítésének elindításáról szóló tárgyaláson a hazai beruházás tulajdonosi jogait gyakorló NKFI Hivatal elnöke, valamint Puiu Lucian Georgescu, Románia kutatási és innovációs minisztere és Václav Velčovský cseh oktatási miniszterhelyettes mellett részt vett Carlos Moedas az Európai Bizottság kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztosa, Robert-Jan Smits kutatásért és innovációért felelős főigazgató, továbbá a regionális politika uniós biztosának képviseletében Nicola de Michelis kabinetfőnök, részt vett továbbá az egyeztetésen Fülöp Zsolt, az ELI konzorcium nemzetközi koordinációjáért felelős rendkívüli követ.

Forrás: NKFIH

AgriGo4Cities – Egy hét Münchenben

Az AgriGo4Cities nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektünk keretében négy napos találkozóra került sor 2017. november 21-től 24-ig.

A majd egy hetes találkozó számos szakmai programelemet tartalmazott. Az első két napon tréningen vettek részt a partnerek; és az azok által delegált döntéshozók, hátrányos helyzetű csoportok képviselői és egyéb, a projektben érdekelt szereplők.  A tréning során nemzetközi szakértők tartottak előadásokat a városi mezőgazdasághoz/kertészkedéshez kapcsolódó jó gyakorlatokról. Ez az elméleti háttér és nemzetközi megközelítés adta meg annak a lehetőségét, hogy a nemzeti csoportok kidolgozták azokat a saját akcióterveket, amelyek majd a helyi pilot programok megvalósításához nyújtanak segítséget.  A tréningen lehetőség nyílt a közös párbeszédre, így az eredményeket, felmerült kérdéseket megvitathatták a résztvevők egymással is.

A harmadik napon a Study Visit keretében három különböző kert látogatására került sor. A helyszíneken a partnerek és nemzeti szakértő csoportjaik számos olyan jó példát láthattak és gondolatot hallhattak, amelyek szintén majdani helyi kezdeményezéseik során alkalmazhatóak lehetnek. A study visit végén egy közös értékelő workshop keretében lehetőség nyílt a látott és elhangzott jó példák megvitatására, átbeszélésére.

A programsorozatot negyedik nap, a partner szintű projektmegbeszélés zárta, amelynek fő témáját a Pilot program, mint a projekt jövőbeli legfőbb feladata, adta; továbbá áttekintésre került a projekt haladása és jelenlegi státusza is.

A KDRIÜ, mint konzorcium tag vesz részt a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben. Jelen eseményen a nemzeti csoportot, szervezetünk is biztosította. A csoport tagjait az említett szervezetek képviselői alkották, illetve velünk tartott Bende Csaba PhD hallató a szegedi egyetemről, aki a közösségi kertek kutatásával foglalkozik. Csaba a közösségi kertek magyarországi jellemzőiről és egy szegedi gyakorlatról beszélt a kb. 70 főből álló hallgatóságnak.

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

 

CRE:HUB projekt találkozó és tanulmányút Spanyolországban

A CRE:HUB nemzetközi összefogással megvalósulú projektünk soronkövetkező találkozója Spanyolországban volt 2017. november 14 és 15 között.  A találkozó célja a projektmenedzsment és kommunikációs feladatok megbeszélése volt. Ezen felül a koordinációs meetingen a partnerek bemutatták a Roadmap-eket, amelyek a projekt következő szakmai lépéseit határozzák meg. Továbbá minden partner ismertette a régiójában megvalósult peer review és on field visit tapasztalatait. Szóba kerültek a következő szakmai lépések, amelyekkel kapcsolatos kérdéseket is megvitatott a partnerség.

Az első nap délutánján meglátogattunk egy pamplonai co-working space-t, ahol annak vezetőivel és az ott dolgozó vállalkozókkal tapasztalatot cseréltünk. A második nap első állomásaként a 948 Merkatua (http://www.948merkatua.com/) művészeti fesztivált látogattok meg, ahol a helyi partner bemutatta a CRE:HUB projektet és lehetőségünk nyílt megtekinteni a kiállítók standjait. A vásár után a Szent Jakab-út (El Camino) egyik állomását tekintettük meg, ahol egy hagyományos módszerekkel dolgozó kovácsműhely működésébe nyertünk betekintést. Majd egy borászatba mentünk, ahol a borkóstolóval egybekötött Barcamp keretében minden partner beszámolt a régiójában a kulturális és kreatív ipar terén megtalálható kezdeményezésekről. A study visit utolsó állomásaként a Huarte-ban található Kortárs Művészeti központot látogattuk meg, ahol a művészeti tevékenységekhez kapcsolódó innovatív és kreatív módszerekről hallottunk előadást.

A találkozó kiváló lehetőséget nyújtott szervezetünk számára, hogy tapasztalatokat szerezzünk a jövőben megvalósuló on-field visitek megvalósításához. Továbbá, a többi helyi tevékenységhez is inspirációt kaptunk a szakmai megbeszélések, study visit helyszínek során.

A két nap során a KDRIÜ beszámolt a legfrissebb régiós kezdeményezésekről (kulturális és kreatív ipari klaszter és Európa Kulturális Fővárosa pályázat) a kulturális és kreatívipar terén.

 

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

Az Echo-hét keretében, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség kezdeményezésére és vezetésével, Székesfehérvár Önkormányzatának támogatásával, hét helyi szervezet alapításával, pénteken, a Fehérvári Civil Központban megalakult a 6C Kulturális és Kreatív Ipari Klaszter. Az együttműködés célja a versenypiacon való sikeres működés feltételeinek megteremtése, a kulturális innovációs hálózat és az innovatív ágazati szereplők koordinált együttműködésének létrehozása valamint a kulturális termékkínálat marketingjének tervezése és szervezése.

Az együttműködő kulturális és kreatív ipari vállalkozások olyan klasztert hoztak létre, amely abban is segíti a tagokat, hogy a nemzetközi üzleti kapcsolataik erősödjenek, fenntartható üzleti modelleket dolgozzanak ki a klasztertagok fejlődése, és piaci sikerei érdekében. A Klaszter nyitott minden olyan együttműködő szervezet felé, amely hozzájárul a kitűzött céljainak eléréséhez, a térség és az ágazat fejlődéséhez.

 

Döntően nemzetközi projektek keretében próbálunk olyan kezdeményezéseket indítani, amelyek szűkebb környezetünk számára fontosak. A CREHUB nevű kezdeményezésben 8 ország vesz részt, ennek egyik oldalága, mintegy kimenete, hogy összefognak a helyi szereplők. A Fehrvári Civil Központtal közösen, Székesfehérvár Önkormányzatának támogatásával, arra gondoltunk, hogy létrehozzuk egy olyan klasztert, amely a kulturális és kreatív ipari szereplőket összehozza és működésüket támogatja.” - fogalmazott Dr. Szépvölgyi Ákos, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az aláírás alkalmával rendezett sajtótájékoztatón a Fehérvári Civil Központban.

Az alapító okiratot a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft részéről Dr. Szépvölgyi Ákos, Domokos Tamás, az Echo Nonprofit Network stratégiai igazgatója, az Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft képviseletében, a Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft nevében Rózsás Ildikó, ügyvezető, Borján Tamás, Fehérvári Civil Központ Kft, az ART-KULTUR Szociális Szövetkezet ügyvezető elnöke, Pisch Norbert, az ECHOPER 3D Technologies Kft. nevében Grósz Ákos, ügyvezető és Váczi Márk, a Magyar Műemléki Topográfia Nonprofit Kft ügyvezetője látták el kézjegyükkel.

 

Forrás: http://www.szekesfehervar.hu/megalakult-a-6c-kulturalis-es-kreativ-ipari-klaszter-szekesfehervaron

cosme_logo.pngcrehub_logo.pnggenius_loci.pngint duna_logo.pngint_central_logo.pnginterreg_europe_logo.pngnkfih_logo.pngppi_logo.pngyoung_e_logo.pngcosme_logo.pngcrehub_logo.pnggenius_loci.pngint duna_logo.pngint_central_logo.pnginterreg_europe_logo.pngnkfih_logo.pngppi_logo.pngyoung_e_logo.png